ЈАВНЕ НАБАВКЕ

29.12.2017. | 12:05 |

Jавна набавка број 9/2017 - Погонско гориво

Jавна набавка број 8/2017 - Угаљ

Jавна набавка број 7/2017 - Угаљ

Jавна набавка број 6/2017 - Лабораторијски материјал

Jавна набавка број 5/2017 - Услугe одржавања медицинске и лабораторијске опреме

Jавна набавка број 3/2017 - Лабораторијски материјал

Jавна набавка број 4/2017 - Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

Jавна набавка број 2/2017 - Електрична енергија

Jавна набавка број 1/2017 - Канцеларијски материјал

ИНТЕРНИ АКТ
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН