ЈАВНЕ НАБАВКЕ

14.3.2018. | 14:07 |

Jавна набавка број 4/2018 - ЕТАЛОНИРАЊE ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ

Jавна набавка број 3/2018 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Jавна набавка број 2/2018 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ

Jавна набавка број 1/2018 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ИНТЕРНИ АКТ
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН