1. октобар 2015. – Међународни дан старих особа

29. септембар 2015. | 13:58 |

Међународни дан старих особа се, у свету и код нас, обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Главна скупштина Уједињених нација (УН) 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи колико је важно прилагодити окружење у коме живимо потребама и способностима становника трећег доба.

Слоган овогодишње кампање „Особе 60+, рачунајте на нас” изабран је са циљем да се скрене пажња јавности на чињеницу да ће старење популације и популациона динамика обликовати кључне изазове за развој са којима ће се свет суочити у 21. веку.

Ове године, обележавањем 25- годишњице кампање - Међународног дана старих особа, идемо у сусрет Конференцији Уједињених нација о становању и одрживом урбаном развоју која ће се одржати 2016. године, на којој ће се разматрати, не само питање утицаја новог урбаног окружења на живот и здравље старих особа, него и утицај који старије особе имају на окружење у којем живе.

Тренд мигрирања становништва широм света из руралних у урбану средину се одиграва рекордном брзином, тако да се процењује да ће свака 6 особа од њих 10 живети у урбаној средини до 2030. године. У складу са процесом урбанизације, број старијих особа расте најбрже у урбаним срединама, и то у земљама у развоју. Ова два феномена, заједно, довешће до тога да ће број људи преко 60 година живота у градовима нарасти до преко 900 милиона до 2050. године – и чиниће четвртину укупног градског становништва у земљама у развоју.

Ови демографски трендови условљавају стварање окружења које је прилагођено потребама старијих особа и побољшању њиховог живота. Добро организовани градови пружају веће могућности старијим особама да буду финансијски независни, остварују приход, наставе доживотно образовање и живе у окружењу у коме ће се осећати сигурно, са јавним објектима и превозом који су прилагођени њиховим потребама, што је основ за њихову независност и социјалну инклузију.

Обележавање Међународног дана старих особа 2015. године има за циљ да укаже пажњу јавности да је уважавање демографских трендова и социјална инклузија старих особа од пресудне важности за креирање одрживе урбане средине која промовише једнакост, благостање и просперитет заједнички за све грађане.

ПОКАЗАТЕЉИ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА ВОЈВОДИНЕ

Старосна структура становништва се процењује на основу више индикатора. Биолошки тип становништва показује учешће појединих старосних категорија (0-14, 15-49, 50 и више година) у укупном броју становника. Са 40,0% особа старости 50 и више година и са свега 14,4% млађих од 15 година, становништво Војводине спада у регресивни тип становништва, који карактерише висок удео старог становништва и мало учешће младих.
Просечна старост је још један показатељ који говори о старосној структури становништва, а чија вредност изнад 30 година указује на старо становништво. Према процени Републичког завода за статистику, просечна старост становништва Војводине је у 2014. години била 42,0 година што говори да је на овом подручју присутан процес старења. Становништво Војводине је старије од становништва Европског региона где је просечна старост 38 година (2011. година).
Индекс старости представља однос броја особа старости 60 и више година и младих до 19 година. Вредност индикатора већа од 0,4 указује на процес демографског старења. Према овом индикатору, који је у 2014. години износио 1,3, у Војводини је изражен процес демографског старења.
Зрелост становништва говори о процентуалном учешћу особа старих 65 и више година у укупној популацији и уколико је већа од 10% становништво је врло старо. У становништву Војводине удео лица старих 65 и више година у 2014. години је био 17,4 и порастао је у односу на претходну годину када је износио 16,9%.

Ако је наш циљ да изградимо „будућност какву желимо“, морамо обратити пажњу на становништво старије од 60 година!!!