Центар за контролу и превенцију болести

Организација центра
Контакт

Основна делатност Центра за контролу и превенцију болести је епидемиолошки надзор над заразним и најзначајнијим незаразним болестима, надзор над спровођењем имунизације, епидемиолошко испитивање и превенција болести,  здравственоваспитни рад, здравствени надзор и санитарни  прегледи одређених категорија лица. Делатност Центра је дефинисана Законом о заштити становништва од заразних болести које угрожавају целу земљу и другим законским актима, а обавља се у оквиру 3 одсека:

1. ДЕЛАТНОСТ ОДСЕКА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

2. ДЕЛАТНОСТ ОДСЕКА ЗА МАСОВНЕ НЕЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Одсек за хроничне незаразне болести прати епидемиолошку ситуацију водећих незаразних болести на подручју Средњебнатског округа. Делатност одсека се остварује кроз  прикупљање пријава и одајава оболелих од малигних болести, акутног коронарног синдрома и шећерне болести, евидентирања у бази података и периодичне анализе пристиглих података. У циљу праћења најзначајнијих масовних незаразних болести формирана су три окружна регистра:

3. ОДСЕК ЗА ДДД ПОСЛОВЕ

Обавља послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама и према захтевима клијената. У случају појаве епидемија и елементарних непогода, учествује у  санацији настале ситуације.