Центар за хигијену и хуману екологију

Организација центра
Контакт

Делатности Центра за хигијену и хуману екологију обухватају узорковање, анализу и издавање стручног мишљења у вези квалитета, хигијенске и здравствене исправности.

Врсте узорака су:

Узорковање се врши: