Контакт

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Др Емила Гаврила 15
23000 Зрењанин
Телефон: +381 23 566-345
Факс: +381 23 560-156

Жиро рачун: 840-358661-69
ПИБ: 100655222
Матични број: 08169454

ВД ДИРЕКТОРА
мр сци. мед. др Здравко Ждрале

direktor1@zastitazdravlja.rs
+381 23 564 458
+381 23 566 345 - локал 112
факс: +38123 560 156

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Нада Попов
дипломирани економиста

racunovodstvo1@zastitazdravlja.rs
+381 23 560 229
+381 23 566 345 - локал 124

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
др Жанка Субић

специјалиста епидемиологије

epidemiologija3@zastitazdravlja.rs
+381 23 566 345 - локал 121

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
др Предраг Рудан

специјалиста микробиологије

mikrobiologija@zastitazdravlja.rs
+381 23 560 238
+381 23 566 345 - локал 122

ТЕХНИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ ЛАБОРАТОРИЈЕ
др Весна Секулић

специјалиста микробиологије

mikrobiologija3@zastitazdravlja.rs

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ
др Радивој Филипов

специјалиста епидемиологије

epidemiologija1@zastitazdravlja.rs
+381 23 534 336
+381 23 566 345 - локал 133
факс: +38123 534 336

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ
И ОГРАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ
У ЗДРАВСТВУ
др Јелена Мојсин

специјалиста социјалне медицине

jelena.mojsin@zastitazdravlja.rs
+381 23 566 345 - локал 139

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
др Дубравка Поповић

специјалиста хигијене

higijena1@zastitazdravlja.rs
+381 23 566 345 - локал 126

ШЕФ ХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ ЛАБОРАТОРИЈЕ
mr ph Оливера Гроздановић

магистра фармације - специјалиста контроле лекова

hemija@zastitazdravlja.rs
+381 23 566 345 - локал 117

РУКОВОДИЛАЦ ЗА КВАЛИТЕТ
Љиљана Лукић

office3@zastitazdravlja.rs
+381 23 566 345 - локал 115