Корисни линкови

ДОМ ЗДРАВЉА "БОШКО ВРЕБАЛОВ" ЗРЕЊАНИН
Светосавска 31
Зрењанин
Телефон: 023/30-820
Факс: 023/566-188
Интернет: www.dzzrenjanin.rs
е-пошта: domzdravljazr@zrlocal.net

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16
Житиште
Телефон: 023/821-010
Факс: 023/821-800
Интернет: www.dzzitiste.rs
е-пошта: domzdravljaz@ptt.rs

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ
Трг Ослобођења1
Нови Бечеј
Телефон: 023/773-600
Факс: 023/772-155
е-пошта: dznb@newbenet.rs

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Жарка Зрењанина 15
Српска Црња
Телефон: 023/811-402
Факс: 023/811-022
Интернет: www.dzsrpskacrnja.rs
е-пошта: pantelijasc@ptt.rs

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Партизански пут бб
Сечањ
Телефон: 023/841-017
Факс: 023/841-017
Интернет: www.domzdravljasecanj.rs
е-пошта: domzdravljas@ptt.rs

ОПШТА БОЛНИЦА
"ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН
Др Васе Савића 5
Зрењанин
Телефон: 023/513-200
Факс: 023/64-104
Интернет: www.bolnica.org.rs
е-пошта: bolnicazr@ptt.rs

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"ДР ВАСА САВИЋ" ЗРЕЊАНИН
Петефијева 4
Зрењанин
Телефон: 023/534-368
Факс: 023/561-115
Интернет: www.plucna.co.rs
е-пошта: office@plucna.rs

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"РУСАНДА" МЕЛЕНЦИ
Бања Русанда бб
Меленци
Телефон: 023/731-050
Интернет: www.banjarusanda.rs
е-пошта: office@banjarusanda.rs

АПОТЕКА
Светозара Марковића 2
Зрењанин
Телефон: 023/565-669
Факс: 023/561-142
Интернет: www.apoteka.rs
е-пошта: apotekazr@sezampro.rs