Центар за микробиологију

Списак услуга Клиничке лабораторије Центра за микробиологију Завода за јавно здравље Зрењанин које можете користити уз упут лекара опште праксе.

IgM и IgG At на: IgM At на: IgG на: Укупна At на: Све услуге се могу користити и без упута по важећем ценовнику Завода.