Служба за правне, еконоско-финансијске,

техничке и друге сличне послове

Организација центра
Контакт

У оквиру службе обављају се: