Служба за правне, еконоско-финансијске,

техничке и друге сличне послове