Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију


здравствене заштите, информатику и биостатистику

Организација центра
Контакт

Завод за јавно здравље као стручно методолошка установа обавља координативну и планску делатност у области промоције здравља, организације здравствене службе и биостатистике за подручје Средњобанатског округа.

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене зашите, информатику и биостатистику у здравству: