Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију


здравствене заштите, информатику и биостатистику


ОДСЕК ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

  1. Материјал за едукацију који можете преузети:


ОДСЕК ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

  1. Анализе здравственог стања
  2. Анализе показатеља квалитета рада здравствених установа
  3. Анализа рада ванболничких здравствених установа
  4. Анализе рада стационара
  5. Анализе задовољства корисника здравствене заштите
  6. Анализе задовољства запослених у здравственој заштити

У Заводу за јавно здравље Зрењанин можете добити Анализе од 1991. до 2010. године.


ОДСЕК ЗА БИОСТАТИСТИКУ

  1. Пријава рођења
  2. Потврда о смрти
  3. Праћење показатеља квалитета рада здравствених установа