Радно време

Центар за контролу и превенцију болести
Радно време: 06.30-14.30
Санитарни прегледи: 07.00-11.00
Узимање материјала: 07.00-11.00
Издавање књижица: 12.00-14.00
Саветовалишта (ХИВ; Полно преносиве болести): 07.00-14.00

Микробиолошка лабораторија
Радно време: 07.00-14.00
Узорковање и пријем узорака (осим уринокултуре и вађења крви): 07.00-12.00
Узимање узорака уринокултуре и вађење крви: 07.00-09.30
Издавање резултата: 07.00-14.00

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику
Радно време: 06.30-14.30

Центар за хигијену и хуману екологију
Радно време: 06.30-14.30
Хемијска лабораторија: Понедељак 06.30-14.30; Уторак-Петак 07.00-14.00