Аерополен Истакнуто

Аерополен

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је путем ЕУ пројекта „Подршка животној средини без алергена“ набавио аеропалинолошке мерне станице за мерење полена […]

Опширније