Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

Mеđunаrоdni dаn protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Mеđunаrоdni dаn protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – 16. jun 2022. gоdinе

admin

Vreme čitanja 2 minuta

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna širom sveta. Obeležavanje ovog datuma, koji je 1987. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ima za cilj mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o posledicama upotrebe droga i njihovo podsticanje za aktivan odnos u suzbijanju ovog značajnog društvenog problema.

Slogan kampanje za 2022 godinu „Briga u vreme kriznih situacija“ naglašava značaj adekvatnog odgovora na izazove povezane sa upotrebom droga tokom zdravstvenih i humanitarnih kriznih situacija. U okviru kampanje apeluje se na sve segmente društva, na vladine i nevladine organizacija i sve zainteresovane strane da preduzmu hitne akcije za zaštitu ljudi, uključujući unapređenje prevencije i lečenja zavisnosti od droga, ali i aktivnosti na smanjenju ilegalne trgovine droga.

Prema izveštaju Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) objavljenom 2021. godine, broj korisnika kanabisa u svetu porastao za 18% u prethodnoj deceniji, a u 2019. godini približno 200 miliona ljudi je koristilo ovu drogu, što predstavlja 4% ukupne svetske populacije. Procenjen broj korisnika kokaina u svetu je u 2019. godini bio 20 miliona, 62 miliona ljudi koristilo opioide u nemedicinske svrhe, dok je amfetamine u istoj godini koristilo 27 miliona ljudi. U izveštaju se navodi i da je u prethodnoj deceniji značajno smanjen procenat adolescenata koji misle da je kanabis supstanca koja je štetna po zdravlje.

Prema rezultatima Evropskog školsko istraživanje o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima, u Srbiji je 2019. bilo koju drogu tokom života probalo 8,6% učenika starosti 16 godina. Kanabis je najčešće korišćena droga među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji. Ovu drogu je tokom života probalo 7,3% učenika prvih razreda srednjih škola, 5,6% učenika u prethodnih 12 meseci i 3,2% u prethodnih 30 dana, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicama.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje obeležava 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, različitim aktivnostima koje uključuju organizaciju skupova za stručnu i opštu javnost, organizovanje tribina i predavanja, pripremu i/ili distribucija informativnog materijala i drugo, a sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.

Izvori podataka
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking | 26 June

World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8)

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut (2020)

COVID-19 testiranje

RT-PCR testiranje
Ponedeljak-Subota od 7.30 do 8.30
Brzi Ag test
Ponedeljak-Subota od 8.30 do 9.00
Dokazivanje IgG antitela ELISA
Ponedeljak-Petak od 10.00 do 11.30

Sanitarni pregledi

Pregledi i prijem materijala
Ponedeljak-Petak od 7.00 do 11.00

Izdavanje sanitarnih knjižica
Ponedeljak-Petak od 12.00 do 14.00

Za pregled je potrebno:
1. Sanitarna knjižica
2. Fotografija (obavezna)
3. Materijal za pregled (stolica u zavisnosti od radnog mesta)

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Javne nabavke
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno