Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

admin

Vreme čitanja 2 minuta

Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
dr Dubravka Popović
Telefon: 023/566-345 lokal 126
Fax: 023/560-156
e-mail: higijena1@zastitazdravlja.rs

Delatnosti Centra za higijenu i humanu ekologiju obuhvataju uzorkovanje, analizu i izdavanje stručnog mišljenja u vezi kvaliteta, higijenske i zdravstvene ispravnosti.

Vrste uzoraka su:

 • Voda za piće,
 • Vode iz objekata za rekreaciju,
 • Površinske i otpadne vode,
 • Namirnice,
 • Predmeti opšte upotrebe i brisevi kao indikatori sanitarno-higijenskog stanja,
 • Gotovi obroci,
 • Uzorci (zagađujućih materija) vazduha, aerosediment,
 • Komunalna buka kao zagađujući faktor životne okoline.

Centar za higijenu i humanu ekologiju se sastoji iz dva odeljenja, a to su:

 • ODELJENJE HIGIJENE
  Na odeljenju Higijene vrši se planiranje i organizovanje uzorkovanja. Nakon uzorkovanja vrši se prijem različitih vrsta uzoraka (voda za piće, površinskih i otpadnih voda, voda iz objekata za rekreaciju), namirnica, predmeta opšte upotrebe, briseva kao pokazatelja sanitarno-higijenskog stanja, kao i uzoraka vazduha u okviru praćenja kvaliteta vazduha. Uzorkovanje se vrši:

  • Prema definisanom planu-ugovoru ili predviđenom monitoringu;
  • Kada zahtev za ispitivanjem sadrži i zahtev za uzorkovanjem;
  • U vanrednim situacijama na nalog odgovarajuće inspekcijske službe;

  Poslednja etapa je izdavanje rezultata sa stručnim mišljenjem-tumačenjem lekara specijaliste u pogledu higijenske, odnosno zdravstvene ispravnosti.

 • ODELJENJE HEMIJSKE LABORATORIJE
  U odeljenju Hemijske laboratorije vrši se analiza različitih vrsta uzoraka-pijaćih, površinskih voda, voda iz objekata za rekreaciju i otpadnih voda), namirnica, predmeta opšte upotrebe, kao i uzoraka vazduha u okviru praćenja kvaliteta vazduha. Nakon laboratorijskog rada sledi izdavanje rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja sa stručnim mišljenjem. Laboratorija poseduje sertifikat SRPS ISO 9001:2008, kao i akreditaciju u skladu sa sistemom SRPS ISO 17025:2006.

Usluge koje pruža Centar za higijenu i humanu ekologiju

  • None
  • None

COVID-19 testiranje

RT-PCR testiranje
Ponedeljak-Subota od 7.30 do 8.30
Brzi Ag test
Ponedeljak-Subota od 8.30 do 9.00
Dokazivanje IgG antitela ELISA
Ponedeljak-Petak od 10.00 do 11.30

Sanitarni pregledi

Pregledi i prijem materijala
Ponedeljak-Petak od 7.00 do 11.00

Izdavanje sanitarnih knjižica
Ponedeljak-Petak od 12.00 do 14.00

Za pregled je potrebno:
1. Sanitarna knjižica
2. Fotografija (obavezna)
3. Materijal za pregled (stolica u zavisnosti od radnog mesta)

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Javne nabavke
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno