Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

admin

Vreme čitanja 2 minuta

Načelnik Centra za mikrobiologiju
dr Predrag Rudan
Telefon: 023/566-345 lokal 129
Fax: 023/560-156
e-mail: mikrobiologija@zastitazdravlja.rs

Centar za mikrobiologiju ima 17 stalno zaposlenih radnika:

 • 4 lekara specijaliste mikrobiologije sa parazitologijom
 • 1 viši laboratorijski tehničar
 • 9 laboratorijskih tehničara
 • 3 peračice laboratorijskog posuđa

Centar za mikrobiologiju se sastoji iz tri Odeljenja:

 • ODELJENJE KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE
  U odeljenju kliničke mikrobiologije obavljaju se ispitivanja iz oblasti bakteriologije, serologije i parazitologije sa mikologijom.

 • ODELJENJE SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
  Odeljenje sanitarne mikrobiologije obavlja:

  • mikrobiološko ispitivanje voda (voda za piće,vodovodska i bunarska voda,flaširana voda,bazenska voda, površinska,otpadna i podzemna voda)
  • mikrobiološko ispitivanje životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene i ulepšavanje lica i tela, duvanske prerađevine i pribor za jednokratnu upotrebu za jelo i piće)
  • kontrolu briseva na bakteriološku čistoću sa ruku zaposlenih koji dolaze u kontakt sa hranom, predmeta (instrumenata, posuđa, pribora) i radnih površina
  • obezbeđuje potrebne hranljive mikrobiološke podloge za kultivaciju bolesničkog materijala, kao i hranljive podloge za rad u sanitarnoj mikrobiologiji
  • obezbeđuje potrebno sterilno posuđe i druge materijale
  • prati sve parametre sistema kvaliteta u mikrobiološkoj laboratoriji
  • kontroliše sterilnost i fertilnost hranljivih mikrobioloških podlogaž
  • biološku i hemijsku kontrolu suve sterilizacije i sterilizacije u autoklavu
 • ODELJENJE ZA IZLIVANJE PODLOGA
  Odeljenje za izradu podloga obuhvata:

  1. Pripremu hranljivih podloga i reagenasa;
  2. Sterilizacija laboratorijskog posuđa i pribora;
  3. Prikupljanje i sterilizacija infektivnog otpada.

Usluge koje pruža Centar za mikrobiologiju

  • None
  • None

COVID-19 testiranje

RT-PCR testiranje
Ponedeljak-Subota od 7.30 do 8.30
Brzi Ag test
Ponedeljak-Subota od 8.30 do 9.00
Dokazivanje IgG antitela ELISA
Ponedeljak-Petak od 10.00 do 11.30

Sanitarni pregledi

Pregledi i prijem materijala
Ponedeljak-Petak od 7.00 do 11.00

Izdavanje sanitarnih knjižica
Ponedeljak-Petak od 12.00 do 14.00

Za pregled je potrebno:
1. Sanitarna knjižica
2. Fotografija (obavezna)
3. Materijal za pregled (stolica u zavisnosti od radnog mesta)

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Javne nabavke
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno