Анализе

Анализе здравственог стања становништва Средњебанатског округа

Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2020. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2019. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2019. години – одабрана поглавља
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2018. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2017. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2016. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2015. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа од 2001. do  2015. годинe
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2014. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2013. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2012. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2011. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2010. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа од 2001. do  2010. годинe
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2009. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2008. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2007. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2006. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа у 2005. години
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа од 2001. do  2004. годинe
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа од 1995. do  2000. годинe
Анализа здравственог стања становништва Средњебанатског округа од 1991. do  1994. годинe

Анализе рада установа примарне здравствене заштите

Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2021. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2020. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2019. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2018. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2017. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2016. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2015. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2014. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите од 2009. до 2013. године
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2012. години
Анализа рада установа примарне здравствене заштите у 2011. години

Анализе рада стационарних установа

Анализа рада стационара у 2021. години
Анализа рада стационара у 2020. години
Анализа рада стационара у 2019. години
Анализа рада стационара у 2018. години
Анализа рада стационара у 2017. години
Анализа рада стационара у 2016. години
Анализа рада стационара у 2015. години
Анализа рада стационара у 2014. години
Анализа рада стационара у 2013. години
Анализа рада стационара у 2012. години
Анализа рада стационара у 2011. години
Анализа рада стационара у 2010. години
Анализа рада стационара у 2009. години
Анализа рада стационара у 2008. години
Анализа рада стационара у 2007. години

Показатељи квалитета рада здравствених установа у Средњебантском округу

Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2021. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2020. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2019. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2018. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2017. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2016. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2015. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2014. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2013. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2012. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2011. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2010. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2009. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2008. години
Показатељи квалитета рада здравствених установа у 2007. години

Задовољство корисника здравственом заштитом

Задовољство корисника здравственом заштитом у 2021. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2020. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2019. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2018. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2017. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2016. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2015. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2014. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2013. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2012. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2011. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2010. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2009. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2008. години
Задовољство корисника здравственом заштитом у 2007. години

Задовољство запослених

Задовољство запослених у 2021. години
Задовољство запослених у 2020. години
Задовољство запослених у 2019. години
Задовољство запослених у 2018. години
Задовољство запослених у 2017. години
Задовољство запослених у 2016. години
Задовољство запослених у 2015. години
Задовољство запослених у 2014. години
Задовољство запослених у 2013. години
Задовољство запослених у 2012. години
Задовољство запослених у 2011. години
Задовољство запослених у 2010. години
Задовољство запослених у 2009. години
Задовољство запослених у 2008. години
Задовољство запослених у 2007. години