Ценовник

Завод за јавно здравље Зрењанин је сертификован по стандарду ISO 9001:2015.

Микробиолошка и хемијска лабораторија су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС акредитациони број 01-119) по стандарду ISO/IEC 17025:2017.

target=“_blank“ rel=“noopener“>

Преузмите ценовник Завода за јавно здравље Зрењанин у .pdf формату.