Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику – делатност:

• Праћење здравственог стања становништва, коришћења здравствене заштите, рада здравствених радника и капацитета здравственог система, као и праћење и анализа рада, трошкова и ефеката рада здравствене службе на територији Средњебанатског округа.
• Праћење јавноздраствених активности и предузетих мера свих актера јавног здравља од значаја за здравствено стање становништва на територији округа.
• Континуирана координација процеса евидентирања и размене података у здравственим установама, укључујући и оне ван Плана мреже.
• Анализа података о ресурсима здравственог система и дефинисање предлога мера у односу на приоритете.
• Стручно-методолошка подршка здравственим установама
• Заштитом и задовољства запослених у здравственим установама.
• Праћење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у здравственим установама, организација спровођења истраживања задовољства пацијената здравственом заштитом.
• Промоција здравља.

Промоција здравља је процес оспособљавања људи да повећају контролу над својим здрављем и унапреде га.
Принципи на којима се темељи промоција здравља:
• Односи се на становништво у целини, а не на особе са високим ризиком за добијање одређених болести.
• Усмерена је на детерминанте здравља, а не болести.
• Односи се на конкретно и ефикасно учешће становништва.
• Иако промоција здравља не даје првенствену улогу здравственом сектору, здравство има велики значај и то посебно примарна здравствена заштита.
• Базира се на три оперативне стратегије: залагање за здравље, образовање за здравље и структурне промене за здравље.

Активности промоције здравља у Заводу за јавно здравље Зрењанин:
• промоција позитивних облика понашања која доводе до смањења ризика од настанка болести код појединаца, група и становништва у целини;
• успостављање партнерских односа и подизању нивоа укључености локалне заједнице и нездравственог сектора, уз здравствени сектор, у активности усмерене ка спречавању болести и промоцији здравих стилова живота;
• превенција ризичног понашања и фактора ризика
• здравствено васпитање и информисање уз учешће медија
• остваривање програмских, циљаних здравствено васпитних садржаја и мера

Запослени у Центру:

• Нађа Милош – Специјалиста социјалне медицине, помоћник директора
• Јелена Мојсин – Специјалиста социјалне медицине, начелник Центра
• Јелена Медић Симовљевић- Специјалиста социјалне медицине, заменик начелника Центра
• Бојана Шашић – Доктор медицине
• Љиљана Лукић – Cофтвер инжењер, руководилац за квалитет
• Александар Антанасијевић, Cофтвер инжењер
• Предраг Спаић – Виши санитарни техничар, главни техничар Центра
• Љиљана Дамјанов – Виша медицинска сестра, заменик главног техничара
• Весна Прокопенко – Медицинска сестра
• Гордана Бачко – Медицинска сестра
• Маја Рашић – Медицинска сестра

КАЛЕНДАР ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИХ ДОГАЂАЊА

3. недеља ЈАНУАРА Европска недеља превенције рака грлића материце
31. ЈАНУАР Национални дан борбе против дуванског дима
4. ФЕБРУАР Светски дан борбе против малигних болести
Месец МАРТ Национални месец борбе против рака
22. МАРТ Светски дан вода
24. МАРТ Светски дан борбе против туберкулозе
7. АПРИЛ Светски дан здравља
3. недеља АПРИЛА Европска недеља имунизације
20. АПРИЛ Међународни дан заштите од буке
28. АПРИЛ Светски дан безбедности на раду
4. недеља АПРИЛА Недеља безбедности у саобраћају
10. МАЈ Међународни дан физичке активности
3. недеља МАЈА Национална недеља здравља уста и зуба
31. МАЈ Светски дан без дуванског дима
Месец ЈУН Национални месец менталног здравља
26. ЈУН Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге
1-7. АВГУСТ Светска недеља дојења
10. СЕПТЕМБАР Међународни дан превенције самоубиства
3. недеља СЕПТЕМБРА Недеља борбе противТБЦ-а и плућних болести
22. СЕПТЕМБАР Дан без аутомобила
26. СЕПТЕМБАР Светски дан контрацепције
29. СЕПТЕМБАР Светски дан срца
Месец ОКТОБАР Месец заштите старих лица
Месец ОКТОБАР Национални месец правилне исхране
1. ОКТОБАР Међународни дан старих
4. ОКТОБАР Светски дан борбе против рака дојке
10. ОКТОБАР Светски дан менталног здравља
40. недеља у ГОДИНИ Национална недеља дојења 
16. ОКТОБАР Светски дан хране
Месец НОВЕМБАР Месец борбе против болести зависности
14. НОВЕМБАР Светски дан борбе против шећерне болести
15. НОВЕМБАР Међународни дан борбе против опструктивне болести плућа 
1. ДЕЦЕМБАР Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а