Контакт


  Завод за јавно здравље Зрењанин

  Др Емила Гаврила 15  
  23101 Зрењанин  
  ПАК: 350206  
  МБ: 08169454  
  ПИБ: 100655222

  Телефон: 023/566-345  
  Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs  


  Бројеви телефона

  Централа
  023/566-345
  023/31-55-701
  023/31-55-702
  023/31-55-703
  023/31-55-704
  023/31-55-705
  023/31-55-706
  023/31-55-707
  023/31-55-708
  023/31-55-709
  023/31-55-710
  023/31-55-711
  023/31-55-712
  023/31-55-713

  Микробиологија пријем
  023/560-238

  Санитарни прегледи
  023/534-336

  Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
  023/560-229

  Кабинет директора
  023/564-458

  Информације о прегледима за возачку дозволу, запослење, школовање, …
  023/562-217
  064/829-8173
  Е-пошта: zastita@dzzrenjanin.rs

  Информатика
  023/31-55-700


  Менаџмент

  Директор
  Др Предраг Рудан
  Е-пошта: direktor1@zastitazdravlja.rs

  Помоћник директора
  Др Нађа Милош
  Е-пошта: nadja.milos@zastitazdravlja.rs

  Начелник центра за контролу и превенцију болести
  Др Радивој Филипов
  Е-пошта: epidemiologija2@zastitazdravlja.rs

  Начелница центра за микробиологију
  Др Весна Секулић
  Е-пошта: mikrobiologija3@zastitazdravlja.rs

  Начелница центра за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству
  Др Јелена Мојсин
  Е-пошта: jelena.mojsin@zastitazdravlja.rs

  Начелница центра за хигијену и хуману екологију
  Др Дубравка Поповић
  Е-пошта: higijena1@zastitazdravlja.rs

  Руководилац правних, кадровских и административних послова
  Ана Димитрић
  Е-пошта: ana.dimitric@zastitazdravlja.rs

  Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
  Нада Попов
  Е-пошта: racunovodstvo1@zastitazdravlja.rs

  Руководилац за квалитет
  Љиљана Лукић
  Е-пошта: office3@zastitazdravlja.rs