Квалитет ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха у граду Зрењанину и насељеном месту Елемир

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха врши се у циљу одређивања степена загађености ваздуха, да би се могла дати оцена квалитета ваздуха у поређењу са нормама и утврдило кретање – тренд загађености ваздуха. На основу резултата праћења квалитета ваздуха процењује се утицај на здравље и утврђују се мере за санацију.

Избор мерних места и загађујућих материја вршен је у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Месечни извештаји

Годишњи извештаји