Огласи

16.01.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији (1 извршилац)

11.01.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

11.01.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Перач лабораторијског посуђа (1 извршилац)

04.11.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Референт за финансијско-рачуноводствене послове (1 извршилац)

27.10.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Доктор медицине (1 извршилац)

27.10.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Медицинска сестра/техничар у јавном здрављу (1 извршилац)

27.09.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Молекуларни биолог (1 извршилац)

27.09.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Перач лабораторијског посуђа (1 извршилац)

27.09.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Виши хемијски техничар (1 извршилац)

22.08.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац)

26.07.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

18.07.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији (1 извршилац)

05.07.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

18.04.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Благајник (1 извршилац)

17.01.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

05.01.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац)