Огласи

 
25.06.2024.Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији (1 извршилац)

08.05.2024. Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер (1 извршилац)

04.04.2024. Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

05 .03.2024. Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер (1 извршилац)

04.03.2024. Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац)

04.03.2024. Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Софтвер инжењер (1 извршилац)  

14.02.2024. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац)

17.01.2024. Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

19.12.2023. Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време- Референт за финансијско рачуноводствене послове

11.12.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Софтвер инжењер  

14.11.2023 Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Перач лабораторијског посуђа (1 извршилац)

19.10.2023. Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац)

01.09.2023 Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици (1 извршилац)

31.08.2023 Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Контиста (1 извршилац)

04.07.2023 Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Перач лабораторијског посуђа

04.07.2023 Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар

13.06.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Софтвер инжењер  

12.06.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Референт за финсансијско-рачуноводствене послове

12.06.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Доктор медицине

05.06.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Перач лабораторијског посуђа

10.03.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Референт за финансијско-рачуноводствене послове (1 извршилац)

16.01.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време – Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији (1 извршилац)

11.01.2023. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

11.01.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Перач лабораторијског посуђа (1 извршилац)

04.11.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Референт за финансијско-рачуноводствене послове (1 извршилац)

27.10.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Доктор медицине (1 извршилац)

27.10.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Медицинска сестра/техничар у јавном здрављу (1 извршилац)

27.09.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Молекуларни биолог (1 извршилац)

27.09.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Перач лабораторијског посуђа (1 извршилац)

27.09.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Виши хемијски техничар (1 извршилац)

22.08.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац)

26.07.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

18.07.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији (1 извршилац)

05.07.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

18.04.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Благајник (1 извршилац)

17.01.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Хемијски техничар (1 извршилац)

05.01.2022. – Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време – Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац)